24
september, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Diagnostisk familjekunskap inom det sociala arbetet. Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i...

26
september, 2019
Socialrätt – vad gäller och vad är på gång inom socialtjänstens ansvarsområde?
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En mycket aktuell utbildning som ger en uppdatering av viktiga rättsliga förändringar som är under utveckling inom området samt nyheter och viktiga rättsfall.

09
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

17
oktober, 2019
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen ger god översikt över socialtjänstens delar. Fokus på familjerätt och individ- och familjeomsorg, IFO i arbetet med barn och unga.

24
oktober, 2019
Faderskaps- och föräldraskapsutredningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
november, 2019
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har i vissa...

15
november, 2019
Kommunen som fastighetsägare
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Denna utbildningsdag går igenom de regler som gäller för kommunen vid hantering av sina fastigheter, exempelvis bestämmelserna i ordningslagen, jordabalken m fl.

20
november, 2019
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Sturup Aiport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen innebär en genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation rörande ärenden med fokus på vuxna med en missbruks och eller beroendeproblematik. Från aktualisering,...