23
maj, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

20
maj, 2019
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
maj, 2019
Presidieutbildning för ny- och omvalda
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
maj, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

07
maj, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

26
april, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
april, 2019
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

03
april, 2019
Kälvestens – Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

29
mars, 2019
14
mars, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

27
februari, 2019
06
februari, 2019
Dokumentation för utförare
12:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

06
december, 2018
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

27
november, 2018
20
november, 2018
Kommunens skadeståndsansvar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
november, 2018
Hot, våld och krishantering
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
november, 2018
12
november, 2018
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

07
november, 2018
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
oktober, 2018
04
oktober, 2018
Bemötande – beror det på mig?
17:00 - 20:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

25
september, 2018
Arbete med stress och utmattningssyndrom
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
september, 2018
Ny förvaltningslag och kommunallag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
september, 2018
Ny lag om Kommunal redovisning
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

04
september, 2018
Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

30
augusti, 2018
31
maj, 2018
Specialdag om dödsboanmälningar
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

29
maj, 2018
23
maj, 2018
18
maj, 2018
16
maj, 2018
Särskilda insatser för att förebygga sämre mående hos personer inom LSS
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Denna utvecklings- och utbildningsdag ger viktiga och konkreta råd och arbetsmetoder för ett bättre och ökat kvalitativt arbete och friskare liv för brukarna! Vi...

15
maj, 2018
15
maj, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
maj, 2018
Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

04
maj, 2018
Att arbeta med tolk när och hur?
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

03
maj, 2018
Personlig assistent ett arbete som möjliggörare!
09:15 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

27
april, 2018
Skapande för barn 1 – 3 år, steg 1
08:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

26
april, 2018
25
april, 2018
16
april, 2018
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
april, 2018
Partnering och konkurrenspräglad dialog
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
april, 2018
Lyckad studiehandledning på modersmålet – följer Ni lagen?
08:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
april, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

10
april, 2018
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

05
april, 2018
22
mars, 2018
21
mars, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
mars, 2018
Kan arg egentligen betyda något annat? – Psykisk ohälsa LSS
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
mars, 2018
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
mars, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

01
mars, 2018
01
mars, 2018
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

01
mars, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

29
januari, 2018
Spelberoende
08:30 - 10:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

25
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Sturup)
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

15
januari, 2018
Socialnämndens ansvar för ensamkommande barn och unga
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
januari, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
januari, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
januari, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

18
december, 2017
Motiverande svåra samtal för en positiv utveckling
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under dagen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper i ämnet och olika typer av strukturerade motiverade samtal.

12
december, 2017
27
november, 2017
Grundutbildning i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper och god förståelse för den praktiska användningen av ADAD-intervjun och ADAD-återkopplingen som kan användas inom utredning...

16
november, 2017
Arkivlagen i praktiken
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du en heltäckande genomgång om vad som gäller, vilket därmed ger dig säkerhet och trygghet i ditt arbete.

14
november, 2017
09
november, 2017
09
november, 2017
Utbildningsdag om dödsboanmälningar
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med utbildningen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

08
november, 2017
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

07
november, 2017
27
oktober, 2017
Väpnat våld i skolan
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildning får du såväl kunskaper som praktiska redskap till verktyg för hur du arbetar och agerar.

26
oktober, 2017
Personlig assistent, ett arbete som möjliggörare!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under denna utbildning får du som personlig assistent förståelse för villkoren för en person med funktionsnedsättning samt vikten av ett gott bemötande och god...

25
oktober, 2017
25
oktober, 2017
Socialnämndens ansvar för barn och unga i samhällsvård
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen behandlar gällande regelverk kring utredningsförfarandet enligt SoL samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet såsom exempelvis den enskildes delaktighet och medbestämmande och barns bästa.

23
oktober, 2017
Imponerande bemötande! Service är grunden till allt!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förmågan till rätt bemötande är nyckeln till framgång!

19
oktober, 2017
Detaljplanering av allmänna platser
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En utbildningsdag om detaljplaner för dig som arbetar i kommunen med planläggning eller på enheten för park och gata.

16
oktober, 2017
Allmänna handlingar och hantering av sekretessfrågor i kommunen
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
oktober, 2017
Förändringsledning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förtroendet är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet. Utbildningsdagen ger dig ramverket för lyckad förändring.

12
oktober, 2017
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
oktober, 2017
Fördjupningsutbildning i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med denna utbildningsdag är att ge fördjupade kunskaper om den lagstiftning som styr såväl kraven på kommunen som kommunens ansvarsområde vid dödsfall.

11
oktober, 2017
Socialtjänstens ansvar för barn och unga – inklusive LVU
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen fokuserar på aktuellt regelverk kring att utreda barn och unga enligt SoL samt beskriver övergripande mål med socialtjänstens verksamhet samt belyser förutsättningarna och...

10
oktober, 2017
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga.

06
oktober, 2017
Föreläsning och julbord!
14:00 - 17:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Ewa-Gun Westford – Skånes mest kända polis, berättar med humor, värme och en gnutta allvar om hur det är att vara kvinna och polis...

29
september, 2017
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
09:00 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

29
september, 2017
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
09:00 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

28
september, 2017
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, ligger till grund för utbildningen och du blir därmed också uppdaterad på det absolut senaste vad som...

21
september, 2017
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
september, 2017
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du lärar dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när...

08
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sturup)
08:30 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...