28
augusti, 2019
Den framtida ekonomen är digital! Hur möter vi den?
09:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

24
september, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

26
september, 2019
09
oktober, 2019
Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

17
oktober, 2019
Familjerätt – grunder om lagstiftning och rättstillämpning
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

24
oktober, 2019
Faderskaps- och föräldraskapsutredningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

20
november, 2019
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
08:30 - 16:30
Sturup Aiport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen innebär en genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation rörande ärenden med fokus på vuxna med en missbruks och eller beroendeproblematik. Från aktualisering,...

14
juni, 2019
Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän
09:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

10
juni, 2019
23
maj, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

20
maj, 2019
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

13
maj, 2019
Presidieutbildning för ny- och omvalda
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
maj, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

07
maj, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

26
april, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

11
april, 2019
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

03
april, 2019
Kälvestens – Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

29
mars, 2019
14
mars, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

27
februari, 2019
06
februari, 2019
Dokumentation för utförare
12:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup