20
september, 2018
Personalhandlingar. Offentlighet, sekretess och dokumenthantering.
08:30 - 16:30
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall

05
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sundsvall)
08:30 - 15:00
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...