30
september, 2019
Offentlig upphandling: Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
09:00 - 15:00
Quality Hotell Sundsvall, Esplanaden 26, Sundsvall

28
mars, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 26, Sundsvall

28
februari, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Sundsvall meddelas efter anmälningstidens utgång.

27
februari, 2019