27
september, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

03
oktober, 2019
04
oktober, 2019
Offentlig upphandling och ramavtal
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

21
oktober, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

23
oktober, 2019
31
oktober, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

04
juni, 2019
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
08:30 - 16:30
Lokal i Umeå meddelas efter anmälan.

04
juni, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

28
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

23
maj, 2019
Hantering av olovligt byggande
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

17
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

08
maj, 2019
Missbruk, trauma och samsjuklighet
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

25
april, 2019
11
april, 2019
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

03
april, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

02
april, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

06
mars, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

05
mars, 2019
04
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

21
februari, 2019
20
februari, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

08
mars, 2014
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.