21
oktober, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

23
oktober, 2019
Socialrätt – vad gäller och vad är på gång inom socialtjänstens ansvarsområde?
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Mycket aktuell utbildning som ger en uppdatering av viktiga rättsliga förändringar som är under utveckling inom Socialrätt samt nyheter och rättsfall.

31
oktober, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen Specialdag om Dödsboanmälningar är att att ge kunskap om lagstiftning som styr...

04
november, 2019
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allmänna handlingars offentlighet”, dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen, samt rättspraxis...

22
november, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Välkommen till en högaktuell utbildningsdag som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och klargör ansvarsfrågorna.

10
december, 2019
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Välkommen till en utbildningsdag som riktar sig till dig inom plan och bygg, miljö och teknisk verksamhet och som i ditt arbete hanterar myndighetens...