28
maj, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

04
juni, 2019
Förhandlingsteknik för upphandlare
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

27
september, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

23
maj, 2019
Hantering av olovligt byggande
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

17
maj, 2019
Skuldsanering
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

08
maj, 2019
Missbruk, trauma och samsjuklighet
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

25
april, 2019
11
april, 2019
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

03
april, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

02
april, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

06
mars, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

05
mars, 2019
04
mars, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

21
februari, 2019
20
februari, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

06
december, 2018
Hot och våld i arbetslivet
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

03
december, 2018
29
november, 2018
Digitalisering och E-förvaltning
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

29
november, 2018
27
november, 2018
26
november, 2018
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

31
oktober, 2018
Vårdbedömningar via telefon
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

25
oktober, 2018
Jobbiga samtal med jobbiga typer – kundservice när det är som svårast
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

11
september, 2018
Hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

31
maj, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

29
maj, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

28
maj, 2018
28
maj, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

02
maj, 2018
Spelberoende
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

25
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

21
mars, 2018
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

14
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

28
februari, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

24
januari, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

19
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Umeå)
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

06
januari, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

12
oktober, 2017
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Föreläsaren har lång klinisk erfarenhet från bl a Speciallistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

28
september, 2017
Specialdag om dödsboanmälningar
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Umeå

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

12
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Umeå)
08:30 - 15:00
Umeå Folkets Hus, Umeå

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

08
mars, 2014
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
08:30 - 16:00
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.