12
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Umeå)
08:30 - 15:00
Umeå Folkets Hus, Umeå

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

28
september, 2017
Specialdag om dödsboanmälningar
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Umeå

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

12
oktober, 2017
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Föreläsaren har lång klinisk erfarenhet från bl a Speciallistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

13
november, 2017
Attraktiv och välmående arbetsplats – att lyckas med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Utbildningen utgår från ett pragmatiskt perspektiv, att möta utmaningar och hitta lösningar och framgångar i det dagliga arbetet för att skapa trivsel, välmående samt...

29
november, 2017
Ny förvaltningslag träder i kraft 2018-07-01. Vad är skillnaderna?
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Den nya lagen innebär ytterligare en utbyggnad av regelverket för att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten och snabb ärendehandläggning. Nya krav...

19
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Umeå)
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

28
februari, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

14
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

21
mars, 2018
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

06
april, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

25
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

27
april, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

02
maj, 2018
Spelberoende
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

28
maj, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

29
maj, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

30
maj, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

19
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Umeå)
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

28
februari, 2018
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

14
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

21
mars, 2018
Dokumentation och genomförandeplaner
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

06
april, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

25
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

27
april, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

02
maj, 2018
Spelberoende
08:30 - 16:30
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

28
maj, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

29
maj, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

30
maj, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

12
oktober, 2017
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Föreläsaren har lång klinisk erfarenhet från bl a Speciallistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

28
september, 2017
Specialdag om dödsboanmälningar
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Umeå

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

12
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Umeå)
08:30 - 15:00
Umeå Folkets Hus, Umeå

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

Du kan hitta alla våra tidigare utbildningar under utbildningsarkiv.