05
mars, 2020
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
28
april, 2020
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Våld och hot i arbetsmiljön kan effektivt undvikas genom att man tillämpar lågaffektivt bemötande. Un-der denna utbildningsdag visar vi hur förebyggande arbete kan reducera...