2018
Västerås
Leda utan att vara chef
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2018
Västerås
Utvecklande samtal
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2018
Västerås
Teamutveckling!
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2017
Sturup
Motiverande svåra samtal för en positiv utveckling
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under dagen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper i ämnet och olika typer av strukturerade motiverade samtal.

2017
Sturup
2017
Sturup
Föreläsning och julbord!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Ewa-Gun Westford – Skånes mest kända polis, berättar med humor, värme och en gnutta allvar om hur det är att vara kvinna och polis och emellan varven en helt...

2017
Malmö
Länsträff för överförmyndare
Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

Välkomna till länsträff för överförmyndare!

2017
Malmö
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Malmö)
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, Malmö

2017
Sturup
Arkivlagen i praktiken
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du en heltäckande genomgång om vad som gäller, vilket därmed ger dig säkerhet och trygghet i ditt arbete.

2017
Stockholm
Hemmasittarna och den statliga utredningens förslag
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

En dag om skälen till varför alla metoder vi använder i skolans värld för att få dem tillbaks inte fungerar!

2017
Sturup
2017
Sturup
Väpnat våld i skolan
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildning får du såväl kunskaper som praktiska redskap till verktyg för hur du arbetar och agerar.

2017
Sturup
Personlig assistent, ett arbete som möjliggörare!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under denna utbildning får du som personlig assistent förståelse för villkoren för en person med funktionsnedsättning samt vikten av ett gott bemötande och god kommunikation med både brukare och...

2017
Sturup
2017
Sturup
Socialnämndens ansvar för barn och unga i samhällsvård
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen behandlar gällande regelverk kring utredningsförfarandet enligt SoL samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet såsom exempelvis den enskildes delaktighet och medbestämmande och barns bästa.

2017
Sturup
Imponerande bemötande! Service är grunden till allt!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förmågan till rätt bemötande är nyckeln till framgång!

2017
Sturup
Detaljplanering av allmänna platser
Sturup Airport Hotel, Sturup

En utbildningsdag om detaljplaner för dig som arbetar i kommunen med planläggning eller på enheten för park och gata.

2017
Västerås
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018 (Västerås)
Aros Congress Center, Västerås

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Sturup
Förändringsledning
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förtroendet är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet. Utbildningsdagen ger dig ramverket för lyckad förändring.

2017
Sturup
2017
Sturup
2017
Sturup
Fördjupningsutbildning i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med denna utbildningsdag är att ge fördjupade kunskaper om den lagstiftning som styr såväl kraven på kommunen som kommunens ansvarsområde vid dödsfall.

2017
Umeå
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Föreläsaren har lång klinisk erfarenhet från bl a Speciallistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

2017
Sturup
Socialtjänstens ansvar för barn och unga – inklusive LVU
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen fokuserar på aktuellt regelverk kring att utreda barn och unga enligt SoL samt beskriver övergripande mål med socialtjänstens verksamhet samt belyser förutsättningarna och formerna för vård enligt LVU.

2017
Sturup
Lagliga och olagliga detaljplaner
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga.

2017
Umeå
Specialdag om dödsboanmälningar
Umeå Folkets Hus, Umeå

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

2017
Sturup
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

2017
Sturup
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

2017
Sturup
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
Sturup Airport Hotel, Sturup

Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, ligger till grund för utbildningen och du blir därmed också uppdaterad på det absolut senaste vad som gäller på upphandlingsområdet.

2017
Sturup
2017
Jönköping
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Jönköping)
Clarion Collection Hotel Victoria, Jönköping

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Umeå
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Umeå)
Umeå Folkets Hus, Umeå

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Sturup
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du lärar dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när misskötsel väl är ett faktum.

2017
Sturup
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sturup)
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Stockholm
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Stockholm)
Best Western Kom Hotel, Stockholm

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Gävle
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Gävle)
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Sundsvall
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sundsvall)
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...