Utbildningsarkiv | PikuKommun
2020
Barn & Utbildning
[Digital] Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
pikus Digitala plattform

Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allänna handlingars offentlighet”, dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen, samt rättspraxis inom området.

2020
Digital
[Digital] Mötesregler för beslutsfattare i offentlig verksamhet
Pikus Digitala plattform

Vad är lagligt, möjligt, lämpligt i kristid? En helt ny utbildning för dig som är förtroendevald, chef eller nämndsekreterare! Hur ”kreativa” får vi vara i kristider, när det gäller...

2020
Barn & Utbildning
[Digital] En mer likvärdig skola
Pikus Digitala plattform

Utredningen, SOU 2020:28, hade i uppdrag att föreslå ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan. Vad föreslår utredaren och vad grundas förslagen på? Var med via...

2020
Ann Rosenqvist
[Digital] Specialdag om Dödsboanmälningar
Pikus Digitala plattform

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.