2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Gävle meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

2019
Demokrati & Förvaltning
Ärenderegistrering i praktiken
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

2019
Demokrati & Förvaltning
Kommunal kravhantering
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

2019
Demokrati & Förvaltning
Kommunal kravhantering
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2019
Demokrati & Förvaltning
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
Lokal i Umeå meddelas efter anmälan.

2019
Socialtjänst
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Luleå
Hantering av olovligt byggande
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2019
Socialtjänst
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Socialtjänst
Specialdag om Dödsboanmälningar
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
Hantering av olovligt byggande
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Östersund
Skuldsanering
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Säkerhet i reception
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Socialtjänst
Skuldsanering
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Demokrati & Förvaltning
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälan.

2019
Östersund
Hantering av olovligt byggande
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
Presidieutbildning för ny- och omvalda
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Göteborg
Skuldsanering
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2019
Gävle
2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Säkerhet i reception
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Göteborg
2019
Demokrati & Förvaltning
Ärenderegistrering i praktiken
Sturup Airport Hotel, Sturup

2014
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Socialtjänst
Missbruk, trauma och samsjuklighet
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Göteborg
2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Östersund meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Göteborg
Själskador och självskador
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2019
Socialtjänst
Skuldsanering
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Umeå
2019
Socialtjänst
Specialdag om Dödsboanmälningar
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2019
Göteborg
Dokumentation för utförare
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Säkerhet i reception
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

2019
Göteborg
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Socialtjänst
Dokumentation och genomförandeplaner
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Malmö
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Att skriva Exploateringsavtal
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2019
Demokrati & Förvaltning
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Demokrati & Förvaltning
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
Clarion Hotel Winn, N Slottgatan 9, Gävle

2019
Göteborg
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2019
Göteborg
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Gävle
Hantering av olovligt byggande
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2019
Demokrati & Förvaltning
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Föreläsningar
Föreläsning om mobbing, mobilen och internet
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

2019
Göteborg
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Göteborg
2019
Demokrati & Förvaltning
Ärenderegistrering i praktiken
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Göteborg
2019
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
2019
Socialtjänst
Specialdag om Dödsboanmälningar
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 26, Sundsvall

2019
Malmö
Missbruk, trauma och samsjuklighet
St Gertrud Konferens, Östergatan 7, Malmö

2019
Malmö
2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
First Hotel Grand Trotzgatan 9-11, Falun

2019
Socialtjänst
Dokumentation för utförare
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

2019
Socialtjänst
Själskador och självskador
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2019
Demokrati & Förvaltning
Förhandlingsteknik för upphandlare
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång

2019
Politiker och Revisorer
2019
Luleå
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

2019
Luleå
2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2019
Socialtjänst
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Socialtjänst
2019
Sturup
Kälvestens – Intervju- och tolkningsmetod
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Socialtjänst
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Sundsvall meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen 15, Tyringe

2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Socialtjänst
2019
Socialtjänst
2019
Demokrati & Förvaltning
Att skriva Exploateringsavtal
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

2019
Socialtjänst
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Politiker och Revisorer
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
Aros Congress Center, Munkgatan 7 Västerås

2019
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
Vinterväghållning och snöröjning
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

2019
Falun
Vinterväghållning och snöröjning
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

2019
Socialtjänst
Dokumentation för utförare
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Östersund
2019
Demokrati & Förvaltning
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Aros Congresscenter AB, Munkgatan 7, Västerås

2019
Demokrati & Förvaltning
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

2018
Demokrati & Förvaltning
Digitalisering och E-förvaltning
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Demokrati & Förvaltning
Hantering av olovligt byggande
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Umeå
Hot och våld i arbetslivet
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Demokrati & Förvaltning
2018
Gävle
Vårdbedömningar via telefon
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Östersund
Vinterväghållning och snöröjning
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2018
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
2018
Demokrati & Förvaltning
Digitalisering och E-förvaltning
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
2018
Demokrati & Förvaltning
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
ATWORK I Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Demokrati & Förvaltning
Vinterväghållning och snöröjning
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2018
Demokrati & Förvaltning
2018
Demokrati & Förvaltning
2018
Demokrati & Förvaltning
2018
Demokrati & Förvaltning
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Demokrati & Förvaltning
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Demokrati & Förvaltning
Kommunens skadeståndsansvar
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Malmö
Vårdbedömningar via telefon
St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö

2018
Östersund
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2018
Demokrati & Förvaltning
Kommunens skadeståndsansvar
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Demokrati & Förvaltning
Hot, våld och krishantering
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Luleå
Vårdbedömningar via telefon
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2018
Demokrati & Förvaltning
2018
Sturup
2018
Umeå
Vårdbedömningar via telefon
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Luleå
Att leda utifrån det som motiverar! Chefs- och ledarutbildning
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2018
Gävle
2018
Demokrati & Förvaltning
Specialdag om Dödsboanmälningar. Var med och påverka innehållet!
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2018
Umeå
2018
Gävle
2018
Luleå
2018
Demokrati & Förvaltning
Arbete med stress och utmattningssyndrom
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

2018
Östersund
Ny förvaltningslag och kommunallag
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2018
Gävle
Att skriva exploateringsavtal
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Göteborg
Väpnat våld i skolan
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2018
Jönköping
Vårdbedömningar via telefon
Clarion Collection Hotel Victoria, FE Elmgrens gata 5, Jönköping

2018
Göteborg
Att leda utan att vara chef
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Luleå
Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2018
Sturup
2018
Socialtjänst
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Gävle
2018
Gävle
2018
Gävle
Dokumenthantering i samhällsbyggnadsförvaltning
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

2018
Sturup
Bemötande – beror det på mig?
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Malmö
Ledarutbildning BAS
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång

2018
Luleå
2018
Demokrati & Förvaltning
Arbete med stress och utmattningssyndrom
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Sundsvall
Personalhandlingar. Offentlighet, sekretess och dokumenthantering.
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall

2018
Luleå
Ärenderegistrering i praktiken – påbyggnad
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2018
Luleå
Grundläggande utbildning i ärenderegistrering
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2018
Gävle
2018
Gävle
2018
Sturup
Ny lag om Kommunal redovisning
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Sturup
Ny förvaltningslag och kommunallag
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Göteborg
Ny förvaltningslag och kommunallag
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2018
Umeå
Hantering av rättshaverister
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Göteborg
Lex Sarah
ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Göteborg
Ny lag om Kommunal redovisning
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Gävle
Ny lag om Kommunal redovisning
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

2018
Sturup
2018
Utbildningar hösten 2018
2018
Sturup
2018
Sturup
Specialdag om dödsboanmälningar
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Umeå
Teamutveckling!
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Göteborg
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Umeå
Utvecklande samtal
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Gävle
2018
Sturup
2018
Göteborg
Offentlig upphandling; nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Umeå
Leda utan att vara chef
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Umeå
2018
Gävle
2018
Gävle
Specialdag om dödsboanmälningar
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

2018
Göteborg
Partnering och konkurrenspräglad diaog
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Sturup
2018
Stockholm
Lyckad studiehandledning på modersmålet – följer Ni lagen?
Best Western Kom Hotel Stockholm, Döbelnsgatan 17, Stockholm

2018
Sturup
2018
Sturup
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Skövde
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

2018
Göteborg
Rätt säkerhet till rätt pris med kompetens och säkerhetsekonomi
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2018
Västerås
Kom igång med tillsynen
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

2018
Sturup
2018
Skövde
Kom igång med tillsynen
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

2018
Sturup
Att arbeta med tolk när och hur?
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Sturup
2018
Göteborg
Hot och våld i arbetslivet. Specialinriktning mot öppna/offentliga verksamheter
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

2018
Umeå
Spelberoende
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Sturup
Skapande för barn 1 – 3 år, steg 1
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Gävle
Den nya dataskyddsförordningen
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

2018
Sturup
2018
Umeå
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Sturup
2018
Malmö
Den nya kommunallagen med Axel Danielsson
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7 b, Malmö

2018
Gävle
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Gävle
2018
Göteborg
Att skriva Exploateringsavtal
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Sturup
2018
Göteborg
Kom igång med tillsynen
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg.

2018
Gävle
Arkivlagen i praktiken
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

2018
Göteborg
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Göteborg
Ärenderegistrering i praktiken
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Västerås
Hantering av rättshaverister
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

2018
Sturup
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Göteborg
Hantering av rättshaverister
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Sturup
Partnering och konkurrenspräglad dialog
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Gävle
Hantering av rättshaverister
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Sturup
2018
Sturup
2018
Skövde
Teamutveckling!
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde

2018
Sturup
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Göteborg
Arkivlagen i praktiken
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2018
Sturup
2018
Gävle
Lex Sarah
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Skövde
Utvecklande samtal
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde

2018
Sturup
2018
Skövde
Kommunal kravhantering
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

2018
Umeå
Dokumentation och genomförandeplaner
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Sturup
Utvecklande samtal
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Göteborg
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2018
Västerås
Kommunal kravhantering
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

2018
Gävle
Dokumentation och genomförandeplaner
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Stockholm
Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

2018
Göteborg
Kommunal kravhantering
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg.

2018
Sturup
2018
Sturup
2018
Umeå
Kommunal kravhantering
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

2018
Gävle
Kommunal kravhantering
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

2018
Skövde
Leda utan att vara chef
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde

2018
Sturup
Kommunal kravhantering
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Sturup
Leda utan att vara chef
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Sturup
2018
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
Att skriva Exploateringsavtal
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Umeå
2018
Sturup
Teamutveckling!
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Gävle
Teamutveckling!
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Gävle
Utvecklande samtal
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Gävle
Leda utan att vara chef
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Sturup
Spelberoende
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Umeå
Den nya dataskyddsförordningen
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå.

2018
Gävle
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

2018
Sturup
Vinterväghållning och snöröjning (Sturup)
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och...

2018
Göteborg
Vinterväghållning och snöröjning (Göteborg)
ATWORK i Gårda AB, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och...

2018
Västerås
Utvecklande samtal
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2018
Jönköping
Vinterväghållning och snöröjning (Jönköping)
Clarion Collection Hotel Victoria, FE Elmgrens gata 5, Jönköping

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och...

2018
Umeå
Vinterväghållning och snöröjning (Umeå)
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och...

2018
Gävle
Vinterväghållning och snöröjning (Gävle)
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle.

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din yrkesroll och allas säkerhet och...

2018
Sturup
2018
Skövde
Den nya dataskyddsförordningen
First Hotel Billingehus, Alphyddevägen, Skövde.

2018
Sturup
Hantering av rättshaverister
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Sturup
Kom igång med tillsynen
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Västerås
Den nya dataskyddsförordningen
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

2018
Umeå
Kom igång med tillsynen
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2018
Gävle
Kom igång med tillsynen
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2018
Sturup
Den nya dataskyddsförordningen
Sturup Airport Hotel, Sturup

2018
Västerås
Leda utan att vara chef
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2018
Västerås
Teamutveckling!
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2017
Sturup
Motiverande svåra samtal för en positiv utveckling
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under dagen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper i ämnet och olika typer av strukturerade motiverade samtal.

2017
Sturup
2017
Sturup
Föreläsning och julbord!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Ewa-Gun Westford – Skånes mest kända polis, berättar med humor, värme och en gnutta allvar om hur det är att vara kvinna och polis och emellan varven en helt...

2017
Malmö
Länsträff för överförmyndare
Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

Välkomna till länsträff för överförmyndare!

2017
Malmö
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Malmö)
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, Malmö

2017
Sturup
Arkivlagen i praktiken
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du en heltäckande genomgång om vad som gäller, vilket därmed ger dig säkerhet och trygghet i ditt arbete.

2018
Sturup
Särskilda insatser för att förebygga sämre mående hos personer inom LSS
Sturup Airport Hotel, Sturup

Denna utvecklings- och utbildningsdag ger viktiga och konkreta råd och arbetsmetoder för ett bättre och ökat kvalitativt arbete och friskare liv för brukarna! Vi går också igenom Socialstyrelsens kunskapsstöd.

2017
Sturup
2017
Göteborg
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Göteborg)
Atwork, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Sturup
Utbildningsdag om dödsboanmälningar
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med utbildningen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

2017
Sturup
2017
Sturup
2017
Stockholm
Hemmasittarna och den statliga utredningens förslag
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

En dag om skälen till varför alla metoder vi använder i skolans värld för att få dem tillbaks inte fungerar!

2017
Sturup
Väpnat våld i skolan
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildning får du såväl kunskaper som praktiska redskap till verktyg för hur du arbetar och agerar.

2017
Sturup
Personlig assistent, ett arbete som möjliggörare!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under denna utbildning får du som personlig assistent förståelse för villkoren för en person med funktionsnedsättning samt vikten av ett gott bemötande och god kommunikation med både brukare och...

2017
Sturup
2017
Sturup
Socialnämndens ansvar för barn och unga i samhällsvård
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen behandlar gällande regelverk kring utredningsförfarandet enligt SoL samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet såsom exempelvis den enskildes delaktighet och medbestämmande och barns bästa.

2017
Sturup
Imponerande bemötande! Service är grunden till allt!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förmågan till rätt bemötande är nyckeln till framgång!

2017
Sturup
Grundutbildning i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper och god förståelse för den praktiska användningen av ADAD-intervjun och ADAD-återkopplingen som kan användas inom utredning och behandling.

2017
Sturup
Detaljplanering av allmänna platser
Sturup Airport Hotel, Sturup

En utbildningsdag om detaljplaner för dig som arbetar i kommunen med planläggning eller på enheten för park och gata.

2017
Västerås
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018 (Västerås)
Aros Congress Center, Västerås

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Sturup
2017
Sturup
Förändringsledning
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förtroendet är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet. Utbildningsdagen ger dig ramverket för lyckad förändring.

2017
Sturup
2017
Umeå
Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Föreläsaren har lång klinisk erfarenhet från bl a Speciallistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

2017
Demokrati & Förvaltning
Fördjupningsutbildning i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med denna utbildningsdag är att ge fördjupade kunskaper om den lagstiftning som styr såväl kraven på kommunen som kommunens ansvarsområde vid dödsfall.

2017
Sturup
Socialtjänstens ansvar för barn och unga – inklusive LVU
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen fokuserar på aktuellt regelverk kring att utreda barn och unga enligt SoL samt beskriver övergripande mål med socialtjänstens verksamhet samt belyser förutsättningarna och formerna för vård enligt LVU.

2017
Sturup
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten, 1964) och 217 Stockholmsfamiljer (Kälvesten...

2017
Sturup
Lagliga och olagliga detaljplaner
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga.

2017
Sturup
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

2017
Demokrati & Förvaltning
Specialdag om dödsboanmälningar
Umeå Folkets Hus, Umeå

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

2017
Sturup
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

2017
Sturup
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
Sturup Airport Hotel, Sturup

Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, ligger till grund för utbildningen och du blir därmed också uppdaterad på det absolut senaste vad som gäller på upphandlingsområdet.

2017
Sturup
2017
Jönköping
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Jönköping)
Clarion Collection Hotel Victoria, Jönköping

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Umeå
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Umeå)
Umeå Folkets Hus, Umeå

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Sturup
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du lärar dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när misskötsel väl är ett faktum.

2017
Sturup
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sturup)
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Stockholm
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Stockholm)
Best Western Kom Hotel, Stockholm

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Gävle
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Gävle)
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...

2017
Malmö
Ledarutbildning BAS
Malmö

 En ”bestseller” – nästa omgång startar september 2017! För vem? För dig som är chef och efterfrågar en grundläggande, riktigt bra utbildning i ledarskap. För dig som inte är...

2017
Sundsvall
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sundsvall)
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, Sundsvall

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda...