2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Gävle meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Studieresa
2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

2019
Demokrati & Förvaltning
Ärenderegistrering i praktiken
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

2019
Demokrati & Förvaltning
Kommunal kravhantering
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

2019
Demokrati & Förvaltning
Kommunal kravhantering
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2019
Demokrati & Förvaltning
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Förhandlingsteknik för upphandlare
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
Lokal i Umeå meddelas efter anmälan.

2019
Demokrati & Förvaltning
Förhandlingsteknik för upphandlare
Lokal i Gävle meddelas efter anmälningstidens utgång

2019
Demokrati & Förvaltning
Säkerhet i reception
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Socialtjänst
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Luleå
Hantering av olovligt byggande
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

2019
Socialtjänst
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Socialtjänst
Specialdag om Dödsboanmälningar
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
Hantering av olovligt byggande
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Östersund
Skuldsanering
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Säkerhet i reception
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Socialtjänst
Skuldsanering
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Demokrati & Förvaltning
Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälan.

2019
Östersund
Hantering av olovligt byggande
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
Presidieutbildning för ny- och omvalda
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Göteborg
Skuldsanering
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2019
Gävle
2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Säkerhet i reception
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Göteborg
2019
Demokrati & Förvaltning
Ärenderegistrering i praktiken
Sturup Airport Hotel, Sturup

2014
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Socialtjänst
Missbruk, trauma och samsjuklighet
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Göteborg
2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Östersund meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Göteborg
Själskador och självskador
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2019
Socialtjänst
Skuldsanering
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Umeå
2019
Socialtjänst
Specialdag om Dödsboanmälningar
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2019
Göteborg
Dokumentation för utförare
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Säkerhet i reception
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg

2019
Göteborg
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Socialtjänst
Dokumentation och genomförandeplaner
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Malmö
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Att skriva Exploateringsavtal
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2019
Demokrati & Förvaltning
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Demokrati & Förvaltning
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
Clarion Hotel Winn, N Slottgatan 9, Gävle

2019
Göteborg
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 a, Göteborg

2019
Demokrati & Förvaltning
Ledarutbildning Bas vt 2019
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Göteborg
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Gävle
Hantering av olovligt byggande
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2019
Demokrati & Förvaltning
Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Föreläsningar
Föreläsning om mobbing, mobilen och internet
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

2019
Göteborg
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Göteborg
2019
Demokrati & Förvaltning
Ärenderegistrering i praktiken
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Göteborg
2019
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
2019
Socialtjänst
Specialdag om Dödsboanmälningar
Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 26, Sundsvall

2019
Demokrati & Förvaltning
Ledarutbildning BAS 2.0 vt 2019
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Malmö
Missbruk, trauma och samsjuklighet
St Gertrud Konferens, Östergatan 7, Malmö

2019
Malmö
2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
First Hotel Grand Trotzgatan 9-11, Falun

2019
Socialtjänst
Dokumentation för utförare
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

2019
Socialtjänst
Själskador och självskador
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

2019
Demokrati & Förvaltning
Förhandlingsteknik för upphandlare
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång

2019
Politiker och Revisorer
2019
Luleå
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Luleå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

2019
Luleå
2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

2019
Socialtjänst
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Umeå meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Socialtjänst
2019
Sturup
Kälvestens – Intervju- och tolkningsmetod
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Socialtjänst
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
Lokal i Sundsvall meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen 15, Tyringe

2019
Demokrati & Förvaltning
2019
Socialtjänst
2019
Socialtjänst
2019
Demokrati & Förvaltning
Att skriva Exploateringsavtal
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

2019
Socialtjänst
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

2019
Politiker och Revisorer
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
Aros Congress Center, Munkgatan 7 Västerås

2019
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
Vinterväghållning och snöröjning
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

2019
Falun
Vinterväghållning och snöröjning
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

2019
Demokrati & Förvaltning
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

2019
Socialtjänst
Dokumentation för utförare
Sturup Airport Hotel, Sturup

2019
Östersund
2019
Demokrati & Förvaltning
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund

2019
Samhällsbyggnad, teknik & miljö
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
Aros Congresscenter AB, Munkgatan 7, Västerås

2019
Demokrati & Förvaltning
Arbete med Stress och utmattningssyndrom
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun