2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Gävle meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Göteborg meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Upphandling för politiker – grunderna som en politiker bör känna till
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

2019
Demokrati & Förvaltning
Arkivlagen i praktiken
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.