För dig i hälso- och sjukvård

Utbildningar

03
juni, 2020
[Digital] Säkerhet i reception
09:00 - 13:00
Pikus Digitala plattform

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

02
september, 2020
[Digital] Demensbyn
13:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Demensbyn – ett värdigt liv med kvalitet eller en inhägnad låtsasvärld?

30
september, 2020
[Digital & På plats] Livsmedelshygien
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Regler om hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Du slipper plöja igenom dem, för...

19
november, 2020
[Digital] Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

Hans-Inge spanar

Hans-Inge Persson

Här kommer Hans-Inge Persson att ventilera sina tankar kring Personcentrerad vård

Vill du prenumerera på Hans-Inges texter? Anmäl dig här.

2020-05-13

Ledarskap för personcentrerad vård.
Att leda med tillit.

2020-04-02

Från mottagare av vård till medskapare.

2020-03-02

Är det någon skillnad på att benämna en sjuk person  patient eller person?

2020-02-03

En personcentrerad vård och omsorg har bara vinnare!

Utbildning på hemmaplan

Vill ni ha utbildning på hemmaplan?
Har ni och era grannkommuner en grupp på runt 15 personer eller fler blir det EXTRA lönsamt för er.

Öppna utbildningar PikuKommun

KONTAKT