För dig i hälso- och sjukvård

Utbildningar

27
februari, 2020
Rikskonferens om Personcentrerad vård
09:00 - 16:15
Clarion Hotel Sign, Ö Järnvägsgatan 35, Stockholm

Välkommen till Rikskonferens om Personcentrerad vård, en ”hands-on”- konferens som hjälper er att komma igång eller få inspiration för att ta nästa steg i...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
05
mars, 2020
Ledarutbildning BAS 2.0 – 3 dagar
08:30 - 16:00
Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.

Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
11
mars, 2020
Schema och bemanningsplanering för ”Heltid som norm”
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Men omställningsarbetet kommer inte utan stora utmaningar. Att göra rätt genom att börja rätt, är poängen. Det är vad den här utbildningsdagen handlar om.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
18
mars, 2020
Myndigheternas hantering av rättshaverister
08:30 - 16:30
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

Vad behöver jag som anställd i offentlig förvaltning ha för kunskap om hanteringen av rättshaverister?

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
19
mars, 2020
Säkerhet i Reception
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips i utbildningen Säkerhet i reception. Hur tänker man kring bemötande och hantera besvärliga situationer.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
25
mars, 2020
Schema och bemanningsplanering för ”Heltid som norm”
08:30 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Men omställningsarbetet kommer inte utan stora utmaningar. Att göra rätt genom att börja rätt, är poängen. Det är vad den här utbildningsdagen handlar om.

25
mars, 2020
Kommunutredningens slutbetänkande
08:45 - 12:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Var på plats när vi presenterar utredningens slutbetänkande, och vilka åtgärder som föreslås för att kommunerna ska ha kapacitet att klara sina uppdrag framöver.

26
mars, 2020
Ta fram kraften i teamet
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under denna utbildningsdag får deltagarna ytterligare kunskaper om hur individer, team och organisation drar åt samma håll med glädje!

30
mars, 2020
När arbetstagaren inte klarar av sitt arbete
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping

På denna utbildningsdag får du lära dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när...

20
april, 2020
För Ändring
15:45 - 19:00
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

Att ta sig helskinnad genom en förändring FÖR ÄNDRING är en föreläsning som får dig kunna välja förändring även om det skulle vara skönt...

21
april, 2020
Att åldras i främmande land
13:00 - 17:00
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

En lättsam, intressant och viktig föreläsning för dig inom vård och omsorg!

28
april, 2020
Tillitsbaserat ledarskap
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Tillitsbaserat ledarskap … men vad är det och hur gör man? Känns det igen: Detaljstyrning, överdriven kontroll, ineffektivitet och onödig rapportering? Skulle du föredra tillit,...

28
april, 2020
Lågaffektivt bemötande vid våld och hot
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Våld och hot i arbetsmiljön kan effektivt undvikas genom att man tillämpar lågaffektivt bemötande. Un-der denna utbildningsdag visar vi hur förebyggande arbete kan reducera...

05
maj, 2020
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen, Tyringe

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips i utbildningen Säkerhet i reception. Hur tänker man kring bemötande och hantera besvärliga situationer?

07
maj, 2020
Ta fram kraften i teamet
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Under denna utbildningsdag får deltagarna ytterligare kunskaper om hur individer, team och organisation drar åt samma håll med glädje!

07
maj, 2020
Att åldras i främmande land
13:00 - 17:00
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5a, Göteborg

En lättsam, intressant och viktig föreläsning för dig inom vård och omsorg!

12
maj, 2020
Barnens rätt till självbestämmande och delaktighet -Barnkonventionen har blivit en lag!
08:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet finns angivna i barnkonventionen och i nationell rätt. Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen och dessutom...

12
maj, 2020
Ta fram kraften i teamet
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Under denna utbildningsdag får deltagarna ytterligare kunskaper om hur individer, team och organisation drar åt samma håll med glädje!

13
maj, 2020
Barnens rätt till självbestämmande och delaktighet – Barnkonventionen har blivit en lag!
08:30 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet finns angivna i barnkonventionen och i nationell rätt. Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen och dessutom...

14
maj, 2020
Att åldras i främmande land
13:00 - 17:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

En lättsam, intressant och viktig föreläsning för dig inom vård och omsorg!

19
maj, 2020
Förändringsledning
08:30 - 16:00
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö

Det här är en utbildningsdag om att skapa och leda förändring framgångsrikt. Glöm flosklerna, använd modernt ledarskap och konkreta psykologiska verktyg för att skapa...

25
maj, 2020
Diarieföring och arkivering
08:30 - 16:00
Clarion Collection Hotel Drott, Järnvägsgatan 1, Karlstad

Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

29
maj, 2020
Diarieföring och arkivering
08:30 - 16:00
Tyringe Kurhotell, Sanatorievägen, Tyringe

Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

02
juni, 2020
När arbetstagaren inte klarar av sitt arbete
08:30 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

På denna utbildningsdag får du lära dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när...

03
juni, 2020
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

08
juni, 2020
Diarieföring och arkivering
08:30 - 16:00
First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun

Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.


Hans-Inge Spanar

Hans-Inge Persson

Här kommer Hans-Inge Persson att ventilera sina tankar kring Personcentrerad vård
Hans-Inge Persson  har 25 års ledarerfarenhet som kommunal förvaltningschef, generaldirektör samt 3 år alternerande på OECD, Nordiska ministerrådet och i Bryssel.

Vill du prenumerera på Hans-Inges texter? Anmäl dig här.

2020-02-03

En personcentrerad vård och omsorg har bara vinnare!

Den moderna vården och omsorgen måste både ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ett allmänt humanistiskt perspektiv närma sig en vård som ser människan bakom patienten.

Konferenser

Rikskonferens Personcentrerad Vård Heldagskonferens Stockholm  27 februari 2020

Välkommen till Rikskonferens om Personcentrerad vård, en ”hands-on”- konferens som hjälper er att komma igång eller få inspiration för att ta nästa steg i utvecklingsarbetet kring personcentrerad vård!

video

Nationell Välfärdskonferens
Future & Welfare
2 dagars konferens
Malmö
5-6 mars 2020

Konferensen som tar upp framtida välfärdsutmaningar för våra kommuner och belysa dem ur olika perspektiv med talare från både Sverige och världen. Ett spännande program, på kommunövergripande nivå, som vill inspirera kommunala beslutsfattare och kommunledningar, hjälpa dem att styra och leda de svenska kommunerna in i en tuff framtid med många möjligheter!

Piku Spaning

 

 

Samordnad utveckling för god och nära vård
Eftermiddagskonferens
Stockholm  2 april 2020

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden.

Utbildning på hemmaplan

Vill ni ha utbildning på hemmaplan?
Har ni och era grannkommuner en grupp på runt 15 personer eller fler blir det EXTRA lönsamt för er.

Öppna utbildningar PikuKommun

KONTAKT