18
oktober, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018 (Västerås)
08:30 - 15:00
Aros Congress Center, Västerås

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

01
januari, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

01
januari, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

02
januari, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

06
mars, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

20
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

14
maj, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

06
mars, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

20
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

14
maj, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Aros Congress Center AB, Munkgatan 7, Västerås.

01
januari, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

01
januari, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

02
januari, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

18
oktober, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018 (Västerås)
08:30 - 15:00
Aros Congress Center, Västerås

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

Du kan hitta alla våra tidigare utbildningar under utbildningsarkiv.