11
september, 2019
Att arbeta med särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC
17:00 - 20:30
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

23
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

24
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

21
oktober, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

29
oktober, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Aros Congress Center Munkgatan 7, Västerås

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

26
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

28
november, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.

24
maj, 2019
Att åldras i ett främmande land – om professionellt bemötande i äldreomsorgen
08:30 - 16:00
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

23
maj, 2019
Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet
08:30 - 16:00
Lokal i Västerås meddelas efter anmälningstidens utgång.

25
april, 2019
Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

11
april, 2019
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

19
mars, 2019
Dokumentation för utförare
12:00 - 16:30
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

18
mars, 2019
Själskador och självskador
09:00 - 15:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

15
februari, 2019
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter
08:30 - 16:00
Aros Congress Center, Munkgatan 7 Västerås

14
februari, 2019
Vinterväghållning och snöröjning
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

21
januari, 2019
Nyvalda och omvalda 2018. Styr eller avgå!
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter AB, Munkgatan 7, Västerås