23
september, 2019
Arkivlagen i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

Välkommen till en utbildningsdag där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken.

24
september, 2019
Ärenderegistrering i praktiken
08:30 - 16:00
Aros Kongresscenter, Munkgatan 7, Västerås

Syftet med dagen är att ge inspiration, kunskaper och förslag till hur kvaliteten i diariet kan förbättras.

21
oktober, 2019
Framgångsrikt ledarskap i offentlig förvaltning
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

Har du nyligen fått axlat rollen som chef? Gratulerar till en fantastisk möjlighet att få göra skillnad! Framgångsrikt ledarskap offentlig förvaltning.

29
oktober, 2019
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Aros Congress Center Munkgatan 7, Västerås

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

26
november, 2019
Säkerhet i reception
09:00 - 16:00
Aros Congresscenter, Munkgatan 7, Västerås

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

28
november, 2019
Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag
09:00 - 16:30
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås

Ny Förvaltningslag och Ny Kommunallag! På denna utbildningsdag får du kunskap om båda de nya lagarna och hur du ska arbeta utifrån de nya bestämmelserna.