Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän | PikuKommun

Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän

Specialdesigna utbildningen till er kommun!

Som revisor har du ett mycket viktigt förtroendeuppdrag och intar också något av en särställning i kommunen. Det finns också många moment i uppdraget. Du ska t ex granska, kontrollera, ge tips och råd, kommunicera, ta ställning till ansvarsfrihet och vid förekommande fall rikta kritik och anmärkning. För att klara detta arbete krävs givetvis goda kunskaper och insikter i såväl arbets- som verksamhetsområdet.

På denna utbildningsdag får du denna kunskap som rustar dig väl för uppdraget och stärker din insikt om att du gör och arbetar rätt samt står säkrare i din revisionsroll. Revisionens särart klargörs och kopplas bl a till myndighetsbegreppet. Sakbegreppen/kraven och uppgifterna tydlig-görs och förklaras, liksom rollfördelningen och gränsdragningen mellan förtroendevald och tjänsteman.

Dagen ger dig såväl juridisk/teoretisk kompetens som rent praktiska arbetsmetoder i ditt utövande. Ett viktigt moment och syfte med dagen är även att du ska få svar på alla dina egna frågor och funderingar. Berörd tjänsteman kan med fördel också delta i utbildningsdagen.

 

Medverkande 

Roland Svensson, kommunalekonom och utbildningsledare, Kommunalekonomernas förening
Roland har mer än 20 års erfarenhet av den kommunala sektorn. Han har lång erfarenhet som utbildare och har utbildat mer än 130 kommuner och mer än hälften av landets regioner och landsting. Han tidigare arbetat som revisor hos Deloitte. Han har också skrivit ett flertal böcker i ämnesområdet Kommunal ekonomi och intern kontroll.

 

Målgrupp

Ny- och omvalda revisorer, ekonomer, redovisningspersonal, förvaltningsledningarna samt berörda tjänstemän.

 

Innehåll  (förslag)

 • Den kommunala särarten
 • Väktare och förkämpar
 • Vad innebär revisionsuppdraget?
 • Den juridiska regleringen
 • Vad är det egentligen vi mäter i kommunerna och vilken effekt får det?
 • Varför måste vi styra kommunerna och vad avgör hur de styrs?
 • Viktiga framgångsfaktorer för fungerande styrsystem
 • Intern kontroll – en viktig del av granskningsuppdraget
 • Frågor att ställa om intern kontroll
 • Hur får vi balans mellan tillit och kontroll?
 • Kriterier för utvärdering av intern kontroll
 • Riskanalysen – går den att granska och vad är risk?
 • Ansvarsfrihet visavi icke ansvarsfrihet samt ansvar och kritik, anmärkning
 • Anmärkning
 • Närvaro- och yttranderätt – när, var och hur?
 • Myndighetsrollen – vad innebär den?
 • Arbetsmetoder
 • Jävsfrågan – när och vad gäller?
 • Bolagen – vad gäller här?
 • Rollfördelning och gränsdragningar
 • Dialog, bevakning, kontroll

 

Datum och plats

Tid och plats enligt era önskemål.

 

Information

Kontakta vår utbildningschef Christer Grankvist, christer@piku.se eller
utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk, marie-louise@piku.seför design av innehåll för er utbildning samt en offert till fast pris.