För dig i hälso- och sjukvård

Utbildningar

30
september, 2020
Livsmedelshygien [Digital & På plats]
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Regler om hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Du slipper plöja igenom dem, för...

08
oktober, 2020
God och nära vård i praktiken [Digital & På plats]
09:00 - 15:30
Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Därför bjuder PikuRegion in till en inspirationsdag fylld med spännande...

18
november, 2020
Att leda i nedskärningstider [Digital & På plats]
13:00 - 16:30
Kockum Fritid, Malmö och Pikus Digitala Plattform

Vid varsel, uppsägningar och nedskärningar påverkas alla, både de som ska sluta, de som ska vara kvar och du som chef. För dig ökar...

19
november, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare [Digital & På plats]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup & Pikus Digitala plattform

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

KONTAKT