Sök utbildning

Sök utbildningsort

Utbildningar
Digitala/På plats

16
april, 2020
[Digital] Bra måltider för äldre – guldkant och aptit på äldre da´r
13:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets råd och riktlinjer ”Bra måltider i äldreomsorgen” ligger till grund för den här viktiga halvdagsutbildningen som hjälper dig att höja livskvaliteten...

20
april, 2020
[Digital] Myndigheternas hantering av rättshaverister
13:00 - 17:00
Pikus Digitala plattform

Vad behöver jag som anställd i offentlig förvaltning ha för kunskap om hanteringen av rättshaverister?

08
maj, 2020
[Digital] Särskilt begåvade elever – en särskild utmaning och möjlighet
15:00 - 17:00
Pikus Digitala plattform

Den här eftermiddagen handlar om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin kunskapsutveckling, även kallade särskilt begåvade elever.

13
maj, 2020
[Digital] Barnkonventionen har blivit en lag!
08:30 - 12:00
Pikus Digitala plattform

Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet finns angivna i barnkonventionen och i nationell rätt. Trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen och dessutom...

14
maj, 2020
[Digital + På plats] Specialdag om Dödsboanmälningar
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall...

26
maj, 2020
[Digital + På plats] Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Efter utbildningsdagen ska du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allänna handlingars offentlighet”, dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen, samt rättspraxis...

02
juni, 2020
[Digital] Boråsmodellen -vägen bort från bidrag
13:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Arbeta aktivt och målmedvetet med att minska utanförskap och bidragsberoendet samt öka sysselsättningen för de som står längst ifrån arbetsmarknaden

03
juni, 2020
[Digital] Säkerhet i reception
09:00 - 13:00
Pikus Digitala plattform

Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.

Se alla utbildningar