pikusommar-6435

Utbildningar
Digitala/På plats

31
augusti, 2020
När du vill, under hela sommaren! Digitala utbildningar på dina villkor!
00:00 - 00:00
Pikus Digitala plattform

Nu har du chansen att i lugn och ro, när du vill, var du vill, gå fem digitala utbildningar. Välj 5 av våra bästa...

02
september, 2020
[Digital] Demensbyn
13:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Demensbyn – ett värdigt liv med kvalitet eller en inhägnad låtsasvärld?

03
september, 2020
[Digital] Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön
09:00 - 12:00
Pikus Digitala plattform

Hot och våldsincidenter förekommer i ökad utsträckning inom serviceyrken och en viktig faktor att hantera dessa incidenter är kunskap och förståelse för dess drivkrafter.

07
september, 2020
[DIgital] Att arbeta och leda på distans
10:00 - 15:00
Pikus Digitala plattform

– den nya normen, och hur hanterar vi den? Efter våren 2020 och Corona-pandemin har hem- och distansarbete verkligen brutit igenom. De verktyg som har...

30
september, 2020
[Digital & På plats] Livsmedelshygien
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Regler om hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Du slipper plöja igenom dem, för...

22
oktober, 2020
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping samt Pikus digitala plattform

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om...

09
november, 2020
[På plats] Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

12
november, 2020
[På plats] Registrering och arkivering
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

16
november, 2020
[På plats] Offentlighet och sekretess – i teori och praktik
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om...

19
november, 2020
[På plats] Den rättsliga hanteringen av LVM-ärenden och praxis
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Vid LVM-ärenden är det av största vikt att man som handläggare och beslutsfattare har full kontroll på det juridiska regelverk som alltid omgärdas av...

19
november, 2020
[Digital] Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

26
november, 2020
(På plats) Registrering och arkivering
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

30
november, 2020
[På plats] Ny Kommunallag Hur påverkar förändringarna ditt arbete?
09:00 - 16:00
Clarion Hotell Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

03
december, 2020
Registrering och arkivering
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

07
december, 2020
Ny Förvaltningslag
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Under 2018 och för första gången på över 30 år fick vi för kommuner och regioner en ny Förvaltningslag. Lagen är starkt styrande...

08
december, 2020
Ny Kommunallag
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

Se alla utbildningar