sommaralle_1920_550

Utbildningar
Digitala/På plats

27
augusti, 2020
Framtidens Socialtjänst [Digital]
13:00 - 15:30
Pikus Digitala plattform

Den 26 augusti ska förslag till ny socialtjänstlag presenteras av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg. Redan dagen efter – den 27 augusti - arrangerar PikuKommun...

31
augusti, 2020
När du vill, under hela sommaren! Digitala utbildningar på dina villkor!
00:00 - 00:00
Pikus Digitala plattform

Nu har du chansen att i lugn och ro, när du vill, var du vill, gå fem digitala utbildningar. Välj 5 av våra bästa...

02
september, 2020
Demensbyn [Digital]
13:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Demensbyn – ett värdigt liv med kvalitet eller en inhägnad låtsasvärld?

03
september, 2020
Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön [Digital]
09:00 - 12:00
Pikus Digitala plattform

Hot och våldsincidenter förekommer i ökad utsträckning inom serviceyrken och en viktig faktor att hantera dessa incidenter är kunskap och förståelse för dess drivkrafter.

07
september, 2020
Att arbeta och leda på distans [Digital]
10:00 - 15:00
Pikus Digitala plattform

– den nya normen, och hur hanterar vi den? Efter våren 2020 och Corona-pandemin har hem- och distansarbete verkligen brutit igenom. De verktyg som har...

09
september, 2020
Framtidens Socialtjänst, del 2 [Digital]
09:30 - 12:00
Pikus Digitala plattform

I slutet av augusti presenteras förslag till ny socialtjänstlag av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn...

22
september, 2020
Ledarutbildning BAS 2.0 [3-dagarsutb. digital & på plats]
09:00 - 16:00
Kockum Fritid, Malmö och Pikus Digitala plattform

Ledarskapet är alltid en av nycklarna till framgångsrik och hållbar verksamhet. I välfungerande och ef-fektiva organisationer finner man alltid tydliga och kunniga ledare. Kruxet...

30
september, 2020
Livsmedelshygien [Digital & På plats]
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Regler om hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Du slipper plöja igenom dem, för...

07
oktober, 2020
Att leda i nedskärningstider [3 halvdagar]
13:00 - 16:30
Kockum Fritid, Malmö och Pikus Digitala Plattform

Vid varsel, uppsägningar och nedskärningar påverkas alla, både de som ska sluta, de som ska vara kvar och du som chef. För dig ökar...

08
oktober, 2020
God och nära vård i praktiken
09:00 - 15:30
Nordic Light Hotel Stockholm

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Därför bjuder PikuRegion in till en inspirationsdag fylld med spännande...

15
oktober, 2020
Hedersrelaterat våld [Digital]
13:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

– när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet Många socialsekreterare hanterar anmälningar felaktigt, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap, 1§,...

22
oktober, 2020
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik [Digital & På plats]
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping samt Pikus digitala plattform

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om...

27
oktober, 2020
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En unik utbildning för socialsekreterare, socionomer m fl, med Sveriges främste utbildare. Höstens omgång har begränsat med platser, som fördelas efter anmälningsdatum.

09
november, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare [På plats]
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

12
november, 2020
Registrering och arkivering [På plats]
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

16
november, 2020
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik [På plats]
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om...

19
november, 2020
Den rättsliga hanteringen av LVM-ärenden och praxis [På plats]
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Vid LVM-ärenden är det av största vikt att man som handläggare och beslutsfattare har full kontroll på det juridiska regelverk som alltid omgärdas av...

19
november, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare [Digital]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

26
november, 2020
Registrering och arkivering [På plats]
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

30
november, 2020
Ny Kommunallag Hur påverkar förändringarna ditt arbete? [På plats]
09:00 - 16:00
Clarion Hotell Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

03
december, 2020
Registrering och arkivering [På plats]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

07
december, 2020
Ny Förvaltningslag [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Under 2018 och för första gången på över 30 år fick vi för kommuner och regioner en ny Förvaltningslag. Lagen är starkt styrande...

08
december, 2020
Ny Kommunallag [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

Se alla utbildningar