Piku_sensommar_1920x550px

Utbildningar
Digitala/På plats

30
september, 2020
Livsmedelshygien [Digital & På plats]
13:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Regler om hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Du slipper plöja igenom dem, för...

08
oktober, 2020
God och nära vård i praktiken [Digital & På plats]
09:00 - 15:30
Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Därför bjuder PikuRegion in till en inspirationsdag fylld med spännande...

15
oktober, 2020
Hedersrelaterat våld [Digital]
13:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Många socialsekreterare hanterar anmälningar felaktigt, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap, 1§, ska myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom ALLTID...

22
oktober, 2020
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik [Digital & På plats]
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotel Victoria, F E Elmgrens gata 5, Jönköping samt Pikus digitala plattform

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om...

27
oktober, 2020
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod [På plats]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En unik utbildning för socialsekreterare, socionomer m fl, med Sveriges främste utbildare. Höstens omgång har begränsat med platser, som fördelas efter anmälningsdatum.

05
november, 2020
Specialdag om Dödsboanmälningar [På plats]
09:00 - 16:00
Clarion Collection Hotell Slottsparken, Storgatan 76, Linköping

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet. På utbildningen behandlas exempelvis...

09
november, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare [På plats]
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

10
november, 2020
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Socialnämndens uppdrag är reglerat i lag, främst kommunallag, men även genom andra speciallagar in-riktade på socialtjänstens verksamhetsområden. Nämnden har i vissa fall rätt att...

12
november, 2020
Registrering och arkivering [På plats]
09:00 - 16:00
Clarion Hotel Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

16
november, 2020
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik [På plats]
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om...

18
november, 2020
Att leda i nedskärningstider [Digital & På plats]
13:00 - 16:30
Kockum Fritid, Malmö och Pikus Digitala Plattform

Vid varsel, uppsägningar och nedskärningar påverkas alla, både de som ska sluta, de som ska vara kvar och du som chef. För dig ökar...

19
november, 2020
Den rättsliga hanteringen av LVM-ärenden och praxis [På plats]
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Anmäl dig här! Vid LVM-ärenden är det av största vikt att man som handläggare och beslutsfattare har full kontroll på det juridiska regelverk som...

19
november, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare [Digital & På plats]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup & Pikus Digitala plattform

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

19
november, 2020
Utbildning om bostadshyra [på plats]
09:00 - 17:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden och olika former av träningsboenden och andrahandsupplåtelser...

26
november, 2020
Registrering och arkivering [På plats]
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

27
november, 2020
Specialdag om Dödsboanmälningar [På plats]
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet. På utbildningen behandlas exempelvis...

30
november, 2020
Ny Kommunallag: hur påverkar förändringarna ditt arbete? [På plats]
09:00 - 16:00
Clarion Hotell Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

01
december, 2020
Säkerhet i reception [på plats]
09:00 - 16:00
Näringslivets Hus, Storgatan 19 Stockholm

I receptionen kan saker ske snabbt och oväntat. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå och medarbetarna måste ibland fatta snabba beslut. Receptionspersonalen är...

01
december, 2020
Utbildning om bostadshyra [på plats]
09:00 - 17:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden och olika former av träningsboenden och andrahandsupplåtelser...

03
december, 2020
Registrering och arkivering [På plats]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

07
december, 2020
Ny Förvaltningslag [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Under 2018 och för första gången på över 30 år fick vi för kommuner och regioner en ny Förvaltningslag. Lagen är starkt styrande...

08
december, 2020
Ny Kommunallag [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

Se alla utbildningar