Höstlöv

Utbildningar
Digitala/På plats

07
december, 2020
Ny Förvaltningslag [Digital]
Ny Förvaltningslag [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Under 2018 och för första gången på över 30 år fick vi för kommuner och regioner en ny Förvaltningslag. Lagen är starkt styrande...

08
december, 2020
Ny Kommunallag [Digital]
Ny Kommunallag [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

14
december, 2020
Vinterväghållning och snöröjning [digital]
Vinterväghållning och snöröjning [digital]
13:00 - 16:30
Pikus digitala plattform

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar för snöröjning – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildning som stärker både din yrkesroll och allas...

15
december, 2020
Att möta människor med psykiatriska diagnoser [digital]
Att möta människor med psykiatriska diagnoser [digital]
09:00 - 12:00
Pikus digitala plattform

Depressioner, ångest och andra psykiska sjukdomar ökar i samhället. Det är inte alltid lätt att veta hur du förhåller dig på ett sätt som...

14
januari, 2021
Livsmedelshygien [Digital]
Livsmedelshygien [Digital]
13:00 - 16:00
Pikus digitala plattform

Regler om hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Du slipper plöja igenom dem, för...

18
januari, 2021
Nya insatser kring lättare psykisk ohälsa: primärvårdens och kommunernas ansvar [digital & på plats]
Nya insatser kring lättare psykisk ohälsa: primärvårdens och kommunernas ansvar [digital & på plats]
09:30 - 15:00
Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm

I slutet av januari överlämnar Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh ett utredningsförslag om nya insatser vid lättare psykisk ohälsa, där primärvård inklusive kommuner får...

28
januari, 2021
Diskriminering, kränkande särbehandling eller bara struntprat? [Digital]
Diskriminering, kränkande särbehandling eller bara struntprat? [Digital]
09:00 - 12:00
Pikus digitala plattform

Livesänd utbildning – delta via din dator! Alla arbetsgivarföreträdare måste ha koll på Diskrimineringslagen (2008:567) och veta vad som ålagts arbetsgivaren. Samtidigt gäller det...

28
januari, 2021
Lönesättning och lönesamtal  – med senaste nytt från avtalsrörelsen 2020 [digital]
Lönesättning och lönesamtal – med senaste nytt från avtalsrörelsen 2020 [digital]
13:00 - 16:00
Pikus digitala plattform

Lönesättning och lönesamtal är centrala för att samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska fungera smidigt. För att du som arbetsgivare ska känna dig uppdaterad...

03
februari, 2021
Vassare digitala möten [digital]
Vassare digitala möten [digital]
13:00 - 16:00
Pikus digitala plattform

Digitala möten är det nya normala, och nu har du chansen att bli expert med denna onlineutbildning. Välkommen den 3 februari!

15
april, 2021
Heltid som norm: konsekvenserna för din schema- och bemanningsplanering [digital]
Heltid som norm: konsekvenserna för din schema- och bemanningsplanering [digital]
09:00 - 16:00
Pikus digitala plattform

Heltidsarbete som norm är bra för alla, men för med sig stora utmaningar. Har ni vad som krävs? Välkommen på online-utbildning 15 april!

10
maj, 2021
Framtidens assistentroll
Framtidens assistentroll
09:00 - 12:00
Pikus digitala plattform

Assistenter och administratörer har en roll som ständigt utvecklas. Förbered dig på framtidens assistentroll med vår livesändning den 10 maj!

10
maj, 2021
Grundläggande intern kontroll
Grundläggande intern kontroll
13:00 - 16:00
Pikus digitala plattform

En god intern kontroll är nödvändigt för att en verksamhet ska hålla god kvalitet och effektivitet. Den är avgörande för bl.a. styrning, verksamhetens kvalitet och...

Se alla utbildningar