Piku-bloggen

Utbildningar
Digitala/På plats

27
oktober, 2020
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod [På plats]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En unik utbildning för socialsekreterare, socionomer m fl, med Sveriges främste utbildare. Höstens omgång har begränsat med platser, som fördelas efter anmälningsdatum.

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
09
november, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare [På plats]
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
10
november, 2020
Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Socialnämndens uppdrag är reglerat i lag, främst kommunallag, men även genom andra speciallagar in-riktade på socialtjänstens verksamhetsområden. Nämnden har i vissa fall rätt att...

16
november, 2020
Offentlighet och sekretess – i teori och praktik [På plats]
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Frågor kring offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och det är av största vikt att ha goda kunskaper och insikter om...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
16
november, 2020
Fallet Lilla Hjärtat [digital]
10:00 - 12:00
Pikus digitala plattform

Analys och konsekvenser av IVOs granskning och skarpa kritik av kommunens hantering. Vad måste bli vår lärdom av fallet om Lilla Hjärtat i Norrköping,...

18
november, 2020
Borgholmsmodellen och hemsjukhuset [Digital]
13:00 - 15:00
Pikus digitala plattform

Hur fungerar Borgholmsmodellen? Vad avgjorde framgången, och vilka motgångar dök upp längs vägen? Få svar på detta (och mer) den 18 november!

19
november, 2020
Specialdesignad utbildning för Registratorer och Nämndsekreterare [Digital & På plats]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup & Pikus Digitala plattform

Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som...

19
november, 2020
Den rättsliga hanteringen av LVM-ärenden och praxis [På plats]
09:00 - 16:00
Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Anmäl dig här! Vid LVM-ärenden är det av största vikt att man som handläggare och beslutsfattare har full kontroll på det juridiska regelverk som...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
19
november, 2020
Utbildning om bostadshyra [på plats]
09:00 - 17:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden och olika former av träningsboenden och andrahandsupplåtelser...

Fåtal platser kvar Läs mer och till anmälan
26
november, 2020
Registrering och arkivering [På plats]
09:00 - 16:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

27
november, 2020
Specialdag om Dödsboanmälningar [På plats]
09:00 - 16:00
Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå

Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet. På utbildningen behandlas exempelvis...

30
november, 2020
Ny Kommunallag: hur påverkar förändringarna ditt arbete? [På plats]
09:00 - 16:00
Clarion Hotell Winn, N Slottsgatan 9, Gävle

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

01
december, 2020
Utbildning om bostadshyra [på plats]
09:00 - 17:00
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden och olika former av träningsboenden och andrahandsupplåtelser...

01
december, 2020
Säkerhet i reception [på plats]
09:00 - 16:00
Näringslivets Hus, Storgatan 19 Stockholm

I receptionen kan saker ske snabbt och oväntat. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå och medarbetarna måste ibland fatta snabba beslut. Receptionspersonalen är...

03
december, 2020
Registrering och arkivering [På plats]
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Registrering och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Ett område som också är starkt reglerat i lagen. Denna heldagsutbildning...

07
december, 2020
Ny Förvaltningslag [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Under 2018 och för första gången på över 30 år fick vi för kommuner och regioner en ny Förvaltningslag. Lagen är starkt styrande...

08
december, 2020
Ny Kommunallag [Digital]
09:00 - 16:00
Pikus Digitala plattform

Den nya kommunallagen reglerar arbetet i kommuner och regioner. Den gamla lagen är omarbetad och kompletterad på flera punkter för att bättre avspegla den...

14
december, 2020
Vinterväghållning och snöröjning [digital]
13:00 - 16:30
Pikus digitala plattform

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar för snöröjning – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildning som stärker både din yrkesroll och allas...

14
januari, 2021
Livsmedelshygien [Digital]
13:00 - 16:00
Pikus digitala plattform

Regler om hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien. Du slipper plöja igenom dem, för...

28
januari, 2021
Diskriminering, kränkande särbehandling eller bara struntprat? [Digital]
09:00 - 12:00
Pikus digitala plattform

Livesänd utbildning – delta via din dator! Alla arbetsgivarföreträdare måste ha koll på Diskrimineringslagen (2008:567) och veta vad som ålagts arbetsgivaren. Samtidigt gäller det...

Se alla utbildningar